Traductions


Nichita Stănescu (1933-1983), poeta y ensayista rumano. 

 
Ploaie în luna lui Marte

Ploua infernal,
şi noi ne iubeam prin mansarde.
Prin cerul ferestrei, oval,
norii curgeau în luna lui Marte.

Pereţii odaii erau
neliniştiţi, sub desene în cretă.
Sufletele noastre dansau
nevăzute-ntr-o lume concretă.

O să te plouă pe aripi, spuneai,
plouă cu globuri pe glob şi prin vreme.
Nu-i nimic, îţi spuneam, Lorelei,
mie-mi plouă zborul, cu pene.

Şi mă-nălţam. Şi nu mai stiam unde-mi
lăsasem în lume odaia.
Tu mă strigai din urmă: răspunde-mi, răspunde-mi,
cine-s mai frumoşi: oamenii?... ploaia?...

Ploua infernal, ploaie de tot nebunească,
şi noi ne iubeam prin mansarde.
N-aş mai fi vrut să se sfârşească
niciodată-acea lună-a lui Marte.


Lluvia en el mes de marzo

Caía una lluvia infernal
y nos amábamos bajo mansardas.
A través del cielo de la ventana, óvalo,
las nubes fluían en marzo.

Las paredes del cuarto estaban
inquietas bajo dibujos a tiza.
Nuestras almas danzaban
invisibles en un mundo concreto.

Lloverá sobre tus alas, decías,
Llueve con globos sobre el globo y a través del tiempo.
No es nada, te decía, Lorelei,
llueve con plumas sobre mi vuelo.

Yo subía y ya no sabía
dónde en el mundo había dejado mi cuarto
Detrás me gritabas: respóndeme, respóndeme
¿Quiénes son los más bellos? ¿Los hombres? ¿La lluvia?

Caía una lluvia infernal, lluvia de locura,
y nos amábamos bajo mansardas.
No habría querido que terminara
jamás aquel mes de marzo.


Acum vom sta... 

Acum vom sta înlăuntrul unui ochi
văzuţi din toate părţile.
Sfera ne va-nconjura glorios
deodată cu hărţile.

Copaci cu vârfurile întoarse spre noi,
munţi, oraşe, catedrale...
Ca pe un zid al morţii maşinile
înegresc, albe spirale.

Te ţin de umăr. Tu.nclini tâmpla
rece ca.ntotdeauna.
Suntem doi şi singuri
şi-n loc de inimă ne bate luna. 

Ahora nos quedaremos...

Ahora nos quedaremos dentro de un ojo
vistos de todos los lados.
La esfera va a cercarnos gloriosamente
al mismo tiempo que las cartas.

Árboles con sus copas giradas hacia nosotros,
Montañas, ciudades, catedrales...
Como una pared de la muerte, los coches
Ennegrecen blancas espirales.

Te sostengo por el hombro. Inclinas tu sien
fría como siempre.
Somos dos y solos
Y en lugar del corazón, late la luna.

               (Traducción al español Maria Augustina Hîncu)

                                                              ***                                       

George Meniuc (1918-1987), poeta, escritor y traductor rumano de Moldavia.

 

Vasul-Nălucă


Din gomanul nopţii o stea se agaţă de păr
şi-ţi lunecă între sâni.
În cadrul ferestrei iţi contemplam silueta,
aşa o schiţează doar pictorii inspiraţi.
Pluteam, pluteam pe vasul-nălucă
spre ţărmul unei insule fabuloase.
Zbura către noi un porumbel:
Vrei mei, pasăre albă?
I-am dat mei.
Alerga un cerb către noi:
Vrei fân, cerbule ochios?
I-am dat fân.
Se târî o şopârlă verduncă:
Vrei o musculiţă, şopârlo?
I-am dat o musculiţă.
Pluteam, pluteam pe vasul-nălucă,
între pământ şi cer, în uitare.
Ai plecat şi nu te-am mai văzut niciodată.
De atunci a pierit porumbelul,
a fugit cerbul,
a dispărut şopârla.
Am murit şi eu.
Adică nu cu totul, însă
nu mai sunt cel ce-am fost.
Umblu pe pământ,
precum drumeşte luna pe ape,
în căutarea ta.El Barco-Fantasma

Del ruido de la noche una estrella se agarra en tu pelo
y desliza entre tus pechos.
En el marco de la ventana contemplaba tu silueta,
así pueden esbozarlo sólo los pintores inspirados.
Flotaba, flotaba sobre el barco-fantasma
hacia la orilla de una isla fabulosa.
Una paloma volaba hacia nosotros:
quieres un poco de mijo, pájaro blanco?
Le di mijo.
Un ciervo corría hacia nosotros.
Quieres heno, ciervo de ojos grandes?
Le di heno.
Un lagarto verde se arrastraba:
Quieres una pequeña mosca, lagarto?
Le di una pequeña mosca.
Flotaba, flotaba sobre el barco-fantasma
entre la tierra y el cielo, en el olvido.
Te fuiste y nunca te vi de nuevo.
Desde entonces, la paloma murió,
el ciervo corrió,
el lagarto desapareció.
Yo también morí.
Es decir no completamente, pero
No soy más el que era.
Camino por la tierra
como la luna se hace camino sobre las aguas,
buscándote.
 
Toamna lui Orfeu

Trenul se puse în mişcare, contemplam din cupeu
Cum aleargă înapoi: halte, poduri, salcâmi.
Alergam şi eu, ca stâlpii de telegraf, înapoi,
Înapoi spre tine, văzându-te în gară,
Prin tufişurile aprinse de soarele roşu,
Prin ploaia ce-şi varsă lacrimile pe geam.
Avionul decola în azurul grozav
Şi oraşul aţipi, ca o turmă lângă ape.
Zbura avionul, dar parcă nu zbura
Pe deasupra troienelor albe, de calcar,
Îngheţase soarele pe aripile lui,
De unde tu-mi fluturai cu batista.
Vaporul iesi în larg, elegant,
Din ceaţă se tânguiau pescăruşii.
Ţărmul se clătina, alungit,
Buiau talazurile negre la proră.
Nu era nimeni pe mare, dar eu te zăream
Cu ghiocei în mână pe cheiul pustiu.
Luna îşi anina de nuc cosiţa
Într-o toamna brumată şi nouă.
Tu erai demult plecată în lume.
Greierii amuţiră şi ei in grădină.
În solitudinea nopţii vedeam cum răsai:
Din iarbă, din aer, din valuri.El otoño de Orfeo

El tren se puso en marcha, contemplaba desde el vagón
como corrían detrás: paradas, puentes, acacias.
Yo también corría detrás, como los postes de telégrafo,
Detrás hacia ti, viéndote en la estación,
A través de los arbustos incendiados por el sol rojo
A través de la lluvia que echa sus lágrimas sobre la ventana.
El avión despegaba en el gran azul
Y la ciudad se adormecía como un rebaño cerca del agua.
El avión despegaba, pero era como si yo no despegara con él
Por encima de la blanca nieve, de caliza,
el sol había helado sobre sus alas,
de donde tú me sacudías un pañuelo.
El barco salió al ancho mar, elegantemente,
Desde la niebla, las gaviotas se lamentaban
La orilla vacilaba, acostada,
Las olas oscuras se precipitaban adelante del barco.
No había nadie en el mar, pero te percibía
Con campanillas de invierno en tus manos sobre el andén vacío.
La luna colgaba su trenza al nogal,
dentro de un otoño nuevo y cubierto de escarcha.
Te habías ido por el mundo desde hace tiempo.
Los grillos enmudecieron también en el jardín.
En la soledad de la noche veía cómo surgías:
desde la hierba, desde el aire, desde las olas.

               (Traducción al español Maria Augustina Hîncu)

                                                              ***
Marin Sorescu (1936-1996), poeta, ensayista, dramaturgo, escritor y traductor rumano.


Actorii

Cei mai dezinvolţi - actorii!
Cu mânecile suflecate
Cum
ştiu ei să ne trăiască!
N-am v
ăzut niciodată un sărut mai perfect
Ca al actorilor în actul trei,
Când încep sentimentele s
ă se clarifice.

Moartea lor pe scen
ă e atât de naturală,Încât, pe lângă perfecţiunea ei,
Cei de prin cimitire,
Mor
ţii adevăraţi,
Mor
ţi tragic,odată pentru totdeauna,
Parc
ă mişcă!

Iar noi, cei
ţepeni într-o singură viaţă!
Nici m
ăcar pe-asta n-o ştim trăi.
Vorbim anapoda sau t
ăcem ani în şir,
Penibil
şi inesteticŞi nu ştim unde dracu să ne ţinem mâinile.


Los actores

Los más libres son los actores!
Con las mangas arremangadas,
¡ Lo mucho que saben mostrarnos como vivir la vida!
Nunca vi un beso más perfecto
Que el de los actores en el tercer acto,
Cuando los sentimientos empiezan a aclararse.

Su muerte en escena es tan natural,
Que, en comparación con su perfección,
Los que están en los cementerios,
Los muertos verdaderos,
Muertos trágicos, una vez para siempre,
Parecen moverse!

Mientras que nosotros, rígidos en esta sola vida
Ni siquiera a esta de aquí sabemos vivirla!
Hablamos atolondradamente o nos callamos durante años,
Penosamente, antiesteticamente,
¡ Y no sabemos dónde, diablos, poner nuestras manos!


Pleacă trenul

Când stai în tren şi pleacă trenul vecin,
De ce ai impresia că ai plecat tu?

Primăvara şi toamna
Te tot uiţi pe cer, pierdut în gânduri,
Stoluri de păsări vin,
Stoluri de păsări pleacă,
De ce ai impresia că mergi tu?

Toată viaţa m-am uitat pe fereastră,
Pironit într-un colţ
De autobuz, de tren, de vapor
Hurducat de căruţă
M-am uitat cum fug de mine copacii,
Oameni, oraşe, continente
De ce sunt copleşit de atâtea emoţii,
De ce am impresia
Că am cunoscut lumea?

El tren se va
 
Cuando estás en el tren y el tren vecino se va,
¿Por qué tienes la impresión que el que se fue
eres tú?
 
En primavera o en otoño,
Sigues mirando el cielo, perdido en tus pensamientos,
Nubarrones de pájaros vienen
Nubarrones de pájaros se van,
¿Por qué tienes la impresión que el que anda
eres tú?

Toda mi vida miré por la ventana,
Clavado en un rincón
de un autobus, de un tren, de un barco,
sacudido por un carro,
Miré cómo los árboles me evitaban,
la gente, los ciudades, los continentes,
¿Por qué estoy abrumado por tantas emociones,
¿Por qué siento como si hubiese conocido el mundo?

                         (Traducción al español Maria Augustina Hîncu)
                                                               
                                                                 *** 
Lucian Blaga (1895-1961), poeta, dramaturgo, filósofo rumano.

Către Cititori

Aici e casa mea. Dincolo soarele şi grădină cu stupi.
Voi treceţi pe drum, vă uitaţi printre gratii de poartă
şi aşteptaţi să vorbesc. - De unde să-ncep?
Credeţi-mă, credeţi-mă,
despre orişice poţi să vorbeşti cât vrei:
despre soartă şi despre şarpele binelui,
despre arhanghelii cari ară cu plugul
gradinile omului,
despre cerul spre care creştem,
despre ură şi cădere, tristeţe şi răstigniri
şi înainte de toate despre marea trecere.
Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit
aşa de mult să plânga şi n-au putut.
Amare foarte sunt toate cuvintele,
de-aceea - lăsaţi-mă
să umblu mut printre voi,
să vă ies în cale cu ochii închişi.

A los lectores
Aquí está mi casa. Más allá el sol y el jardín con colmenas.
Ustedes pasan por la calle, miran a través de las rejas del pórtico
y esperan que hable. - Por dónde empezar?
Creedme, creedme,
se puede hablar de todo cuanto quieras:
sobre el destino y sobre la serpiente del bien,
sobre los arcángeles que aran con el arado
los jardines de los hombres,
sobre el cielo hacia el cual crecemos,
sobre el odio y la caída, la tristeza y las crucifixiones
y ante todo sobre la gran transición.
Pero las palabras son las lágrimas de los que tanto habían querido
llorar y no pudieron.
Tan amargas son todas las palabras,
por eso -dejadme
andar mudo entre ustedes,
salir a su camino con los ojos cerrados.

Pământul

Pe spate ne-am întins în iarbă: tu şi eu.
Văzduh topit ca ceara-n arşiţa de soare
curgea de-a lungul peste mirişti ca un râu.
Tăcere apăsătoare stăpânea pământul
şi-o întrebare mi-a căzut în suflet până-n fund.

N-avea să-mi spună
nimic pământul? Tot pământu-acesta
neindurător de larg şi-ucigător de mut,
nimic?

Ca să-l aud mai bine mi-am lipit
de glii urechea - indoielnic şi supus -
şi pe sub glii ţi-am auzit
a inimei bătaie zgomotoasă.

Pământul răspundea.

La tierra

Nos recostamos sobre la espalda en la hierba: tu y yo.
El aire se derritió como cera en el horno solar
Fluía a través de las pajas como un arroyo.
Un silencio pesado dominaba la tierra
Y una cuestión cayó en mi alma hasta el fondo.

No tenía nada que decirme, la tierra?
Toda esta tierra
despiadadamente vasta y criminalmente muda,
nada?

Para entenderla mejor pegué
la oreja a los campos -dudoso y sometido-
y bajo los campos entendí
el latido ruidoso de tu corazón.
La tierra respondía.
 
                    (Traducción al español Maria Augustina Hîncu)
                                                          ***

Cezar Ivănescu (1941-2008), poeta, dramaturgo, escritor rumano.

Turn

când m-am născut, mama,
pe-o masă, întinsă,
cumplit suferea,
mama mea cea bună
pe-o masă;
dar pe cealaltă
mama mea Moartea
goală, lungită, surâdea
atât de frumoasă
mama mea Moartea
surâdea
caci copilul ei ma năşteam
fără ca ea să sufere!Torre

cuando nací, mi madre
en una mesa de operaciones, recostada,
sufría terriblemente
mi madre buena en una mesa;
pero en la otra
mi madre La Muerte
desnuda, recostada, sonreía,
tan bella
mi madre La Muerte
sonreía
porque su niño estaba naciendo
¡ sin que ella sufriera!

Rod

mă voi pierde: şi port în gură limba amară:
un infinit de trupuri albe
mi-am amintit
pe-al căror pântec am sperat să-mi aşez
tonul unui ideal de perfecţiune!


Efecto

me perderé: así llevo en la boca la lengua amarga
un infinito de cuerpos blancos
me acordé
del vientre sobre el cual esperé sentarme
¡el tono de un ideal de perfección! 
 
                                  (Traducción al español Maria Augustina Hîncu)

                                                                            ***

Nicolae Grigore Mărăşanu (n.1937), poeta, ensayista, periodista y abogado rumano.

El Incendio de la Letra A

Con la pistola en la sien,
el maestro de escuela enciende la pira.

Con las altas llamas,
con el calor ardiente elevándose hasta el cielo,
los libros arden en el patio de la escuela bajo la invasión.

Los libros prohibidos,
los libros condenados a muerte en la hoguera.

Las llamas penetran difícilmente a través de las hojas
como si los leyeran,
como si fuera difícil al fuego encenderlos,
destruir los libros condenados a muerte.

No pudiendo aguantar más, la vocal A
se echa en las llamas.

Siguiendo el ejemplo de la vocal A,
las vocales E,I,O,U,Ă se echan en las llamas.

Letra tras letra,
el alfabeto se echa en las llamas.

Y hay tal luz,
Tal luz en la noche en la que se queman los libros
condenados a muerte
que se creería que candelas arden en todo el universo.
Hipnotizado por la fuerte luz,
estoy a punto de arrojarme sobre la pira de los libros.

No!,
dice el maestro de escuela.

Alguien debe vivir.
Para que haya alguien que cuente,
Para que haya algo que contar.


Zaarie. A propósito de la inscripción con la sangre sobre los muros

Me corté el dedo de la mano derecha,
escribí con sangre sobre los muros-
El patriotismo es alimento para el alma!


Empezaron a burlarse de mí,
de mi patriotismo ingenuo,
retardado,
declarativo- decían.

Seguí escribiendo con sangre sobre los muros-
Dulce Rumania, te quiero,
por muy robada que seas,
muy renegada que seas,
muy blasfemada que seas!

Decían que son palabras al alcance de la mano,
que no son versos,
como si yo hubiese dicho que lo eran
y para burlarse más
bañaron sus dedos en mi sangre
para contaminarse- decían,
y riéndose escribían con mi sangre sobre los muros-
¡Madre Patria, te queremos!

Pero la sangre
En la cual bañaban sus dedos no se pegaba a los muros
y bebedores de sangre bebían mi sangre
para contaminarse- decían,
y escribían con mi sangre sobre los muros
riéndose escribían con mi sangre sobre los muros,
¡Madre Rumania, te queremos!

Mas la sangre
en la cual escribían aún no pegaba a los muros
entonces cortaron el dedo de su mano derecha
y escribían con su sangre sobre los muros.

Escribieron.

Y llorando se durmieron.
(Traducción al español Maria Augustina Hîncu)

***


       

Un comentariu:

  1. Mulţumesc mult, dragă Maria Augustina Hîncu, strălucită Poetă şi traducătoare în şi din limba lui Cervantes!

    RăspundețiȘtergere